Záloha pokryje náklady

Vaše záloha pokryje náklady aké bude mať Požičovňa aut žilina v prípade, že poškodíte vozidlo. Ďalšie náklady, ktoré vám môžu byť naúčtované po dobe nájmu, sú napríklad poplatok, keď ste zabudli natankovať nádrž pri vrátení vozidla. Skontrolujte si vašu kreditnú kartu pár dní po vrátení vozidla. Potom rýchlo zistíte, či si prevádzkovateľ vzal nejakú položku z vašej zálohy. Pozorne si premyslite, ako budete súhlasiť s objednaním voliteľných doplnkov na prenájom vozidla. Detské sedačky, GPS, reťaze, nosiče na lyže a prenosné DVD prehrávače sú príklady voliteľných doplnkov, ktoré si môžete vo firme objednať. Tieto doplnky nie sú zahrnuté v základnej cene a cena prenájmu doplnkov je vysoká.

Poplatok za každú osobu

Cena môže byť ešte vyššia v zahraničí. Preto je rozumnejšie si vziať svoje vlastné súkromné ​​vybavenie miesto prenajatého. Ak vás cestuje viac, pozorne si vyberte vodiča
Ak si prenajíma vozidlo viac dospelých spolu, tak by mal byť poverený vodič mať viac ako 25 rokov alebo starší. Ak je daná osoba mladšia ako 25 rokov, tak firma na prenájom vozidel uplatní extra poplatok za „mladého vodiča“. Požičovňa aut žilina si tiež môže naúčtovať extra poplatok za každú osobu, ktorá bude vozidlo riadiť.