Kancelárie a priečky

Pocit jednotného kolektívu a spolupatričnosti pomôže navodiť aj použitie takých prvkov, akými sú sklenené steny. Priestory pracoviska získajú oddelené plochy, ktoré zabezpečia určitú potrebnú zvukovú zábranu. Predsa však bude hneď na prvý pohľad viditeľné, či je možné vášho spolupracovníka z danej činnosti vyrušiť alebo je nutné počkať. Cez tieto priečky je jasné aj malé gesto, ktoré vám naznačí všetko, čo potrebujete v danej chvíli vedieť.

Prehľad o práci

Pre nadriadeného je nutný určitý prehľad o práci jeho zamestnancov. Pritom ich nechce rušiť pri dôležitých činnostiach, pri ktorých je dôležitá plná sústredenosť. Sklenené steny mu tento prístup zjednodušia. Pre zvýšenie súkromia môže vo vybraných častiach použiť tie menej priehľadné, ktoré budú vyhovovať obidvom stranám.